*/ ?>

Általános Szerződési Feltételeink

1. Általános kikötések:
Az alábbi üzleti feltételek érvényesek minden ajánlatunkra, szállításunkra és szolgáltatásunkra. Bármilyen módosítás, még akkor is, ha az a felek között megbeszélésre került, csak írásban érvényes, ugyanolyan formai kellékekkel, mint a szerződés maga.
2. Szerződés:
Megrendelésnek, megállapodásnak csak a vevő és a szállító által aláírt, dátummal ellátott megrendelés visszaigazolás tekinthető. Szóbeli megrendelésre és megrendelés módosításra nincs lehetőség. Írásos módosítást a vállalt határidő lejárta előtt maximum 4 héttel fogadunk el, a változtatás műszaki és pénzügyi vonatkozásainak tisztázásával, aláírásával, ez azonban maga után vonhatja a szállítási határidő változását.
3. Árak:
Telephelyi (soproni gyártóművi) árak, a megadott műszaki tartalommal, a helyszínre szállítás díja nélkül értendők. Nem tartalmazzák a beépítéshez szükséges segédanyagok, a beépítés, a párkányok és a hézagtakarási munkák stb. költségeit.
4. Fizetési feltételek:
A megrendeléskor a bruttó ár 50%-át szükséges foglalóként befizetni, a számla végösszege a szállítás előtt, illetve az áru átvételekor esedékes. A gyártás indítása és a késztermék szállításának feltétele a foglaló befizetése, illetve a végszámla kiegyenlítése. Amennyiben a foglaló befizetése ill. átutalása késik, úgy a szerződésben vállalt szállítási határidő a késedelmes napok számával meghosszabbodhat.
5. Fizetési mód:
Készpénzzel a pénztárban, csekkel vagy banki átutalással. Csekk és utalás esetén a pénzügyi teljesítés tényének hiteles igazolása szükséges. A vételár teljes kiegyenlítéséig a Szállító a leszállított termékekre a tulajdonjogát fenntartja.
6. Szállítási (gyártási) határidő:
Szállítási határidő után egy héten belül történő szállítás még időben történő teljesítésnek minősül. Az áru készre jelentése szerződésteljesítésnek minősül. Vis major, közlekedési- és üzemzavarok, munkabeszüntetés, nyersanyagban és hasonlókban felmerülő hiány esetében a szállítási határidő a fentiek következtében kiesett időtartamnak megfelelő teljesítési idő meghosszabbításához vezetnek. Szállító csak akkor esik teljesítési késedelembe, ha egy további, a vevő által írásban adott legalább 14 napos póthatáridő eredménytelenül lejárt és a késedelemért a Szállító a felelős. Amennyiben egy esetleges szállítási késedelem felmerül, a Szállító évi 20% kötbért tartozik megfizetni a Vevő részére.
Az eladó fenntartja magának az előszállítás és a részszállítás jogát.
7. Teljesítés:
Készre jelentés és a végszámla rendezése után a Szállító telephelye, gépjárműre rakva. A Szállító lehetőséget biztosít a megrendelt termék telephelyi-fizetést megelőző átnézésre. A termék a Vevő, vagy meghatalmazottja részére történő átadását követően a Szállító mennyiségi reklamációt nem fogad el.
8. Szállítás: 
A Szállító értesítését (készre jelentését) követően 1 héten belül a Vevő által biztosított gépjárművel, ferde vagy függőleges helyzetben rögzítve történik. Külön kérésre a Szállító előre egyeztetett díjazás és elszámolás mellett megszervezi a késztermék kért helyszínre juttatását.
A Vevő tudomásul veszi, hogy a kiértesítéstől számított egy héten belül az árut elszállítja. Ha ez nem történik meg, a Szállító minden további megkezdett hét után 2000 .-Ft+ÁFA tárolási díjat számol fel.
9. Csomagolás:
A nyílászáró szerkezetek a termékprofil védőfóliáján kívül más védőcsomagolással nincsenek ellátva. A kilincs, a vasalat- és furattakaró – műanyag elemek mint kötelező tartozékok, külön csomagolva kerülnek átadásra.
10. Helyszíni felmérés:
Külön kérésre, ha a beépítést, mint külön szolgáltatást is megrendelik, a nyílászárók gyártása előtti pontosítása végett egyszeri díjmentes felmérést végez a Szállító. Egyéb esetekben felmérést nem vállalunk. A felmérés nélkülözhetetlen feltétele a padlószint feletti, 1,00 m-es szintvonal megléte a külső teherhordó falak belső oldalán vagy kávarészén, függetlenül attól, hogy új beépítésről vagy nyílászáró cseréről van szó. Amennyiben időközben a beépítés megrendelését a Vevő visszavonja, úgy a felméréskor megállapított méretek csak ajánlásként élnek tovább és a felmérés díját a Vevő a Szállító részére megfizeti. A felmérésről jegyzőkönyv készül, az akkor tekinthető hitelesnek, ha a Vevő annak minden oldalát aláírásával jóváhagyta.
11. Beépítés:
Külön megegyezés, árajánlat, megrendelés visszaigazolás alapján a Szállító vállalkozik az elkészült nyílászáró szerkezetek helyszíni beépítésére is. A nyílászárók rögzítése a falazási munkákat követően, vakolás előtt a szabadon hagyott falnyílásba utólag, szerelt jelleggel csavarral (dübellel) történik, nyílás kialakítás, helyszíni javító jellegű kőműves és egyéb szakipari munkák nélkül. A megrendelő vagy jegyzőkönyv aláírására jogosult személy jelenléte nélkül a beépítési munkák nem kezdhetők el.
12. Beépítés díja:
Tartalmazza a szállítási költséget országhatáron belül, a település 20 km-es körzetében, valamint a beépítéshez szükséges segédanyagokat: szerelővas, dübel, csavar, purhab – a szerkezetek szakszerű rögzítését és szükség szerinti beszabályozását, a szerelési hézag tömítését, a kilincsek felrakását és a tartozékok átadását vagy kérésre felhelyezését. A nyílászáró szerkezetek rendeltetésszerű használatához nem szükséges párkány, a belső könyöklők és a szerelési hézag letakarása műanyag takaróléccel. Ezek anyag és munkaköltségeit nem tartalmazza a beépítési díj. Csak akkor részei a munkáknak, ha erre a szerződés konkrétan kitér.
13. Átadás-átvétel:
A beépítés díja, összege a munka átvételekor egyenlítendő ki, egy a Vevő vagy az általa megbízott képviselő aláírásával ellátott beépítési munkalap ill. átadás-átvételi jegyzőkönyv kíséretében. A felhatalmazott személyét a Vevőnek írásban kell közölnie.
14. Garancia:
A Szállító minden általa gyártott, forgalmazott, szakszerűtlen beépített szerkezetekre 5 év szavatosságot, ezen belül az első 12 hónapra jótállást vállal. A szakszerűtlen beépítés és karbantartás, idegen eredetű javítás, beavatkozás, változtatás esetén a Szállító mentesül a szavatosság alól. Minőségi kifogásait a Vevő minden esetben írásban köteles közölni. Minőségi kifogás esetén a Szállító szakembert küld a hiba elhárítására. Jogtalan hibabejelentés esetén a Vevő köteles a Szállítónak a kiszállással kapcsolatos költségeit megtéríteni.

A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a PTK idevonatkozó paragrafusai érvényesek. A szerződő felek elfogadják a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

Tisztelettel köszönjük megrendelését!